Cinespot 動 映 地 帶
Facebook
Share |
h t t p : / / w w w . c i n e s p o t . c o m /
   
 

| 歐 美 電 影 評 論 目 錄 |

咒 怨
Ju On


評 分:N/A
年 份:2003
片 種:恐 怖
導 演:清 水 崇
演 員:奧 菜 惠 、伊 東 美 Z 、 市 川 由 衣 、 上 原 美 佐
購 買 此 片 VCD/DVD

Ju On
是否還有個未刪剪版的呢?一小時半的電影,驚嚇位超過20個算係密雜了,但每個位全部都估到晒,最驚嚇 那幾個位我想電視及網站等地方己預先張揚,所以入場的千祈乜都唔好睇就最好!!但宣傳吹得太勁了,看 完覺得還不及"午夜凶鈴",結局認真求其,雖然那6個單元時間上編排令某些人唔係好明,但某些位嚇完即 刻跳去另一個單元,確有點阻窒了觀眾刺激的情緒了,《蜘蛛俠》導演Sam Raimi是否老點?竟然話套片好 恐怖?唔係嘛!!自Matrix 2之後,又看了一齣上了當的電影!!!


文: rubens