Cinespot 動 映 地 帶
Facebook
Share |
h t t p : / / w w w . c i n e s p o t . c o m /
   
 

| 香 港 電 影 評 論 目 錄 |

黑 社 會 . com
Mafia.com


評 分: 7/10
年 份: 2000
片 種: 動 作
導 演: 羅 舜 泉
演 員: 李 修 賢 , 呂 頌 賢 , 張 耀 揚 , 成 奎 安 , 李 兆 基 , 陳 惠 敏 , 吳 毅 將 , 葉 佩 雯 , 莫 昌 成


Mafia.com
好 的 地 方 - 角 色 能 「 以 老 帶 新 」 實 在 不 錯 , 好 像 呂 頌 賢 、莫 昌 成 飾 演 的 小 混 混 頗 為 突 出 , 尤 其 莫 昌 成 繼 《 七 條 命 》 後 演 技 明 顯 改 善 不 少 , 張 耀 揚 在 處 理 江 湖 反 骨 仔 角 色 亦 十 分 熟 練 , 有 點 「 東 英 烏 鴉 」 的 味 道 ; 而 李 修 賢 飾 演 的 軍 裝 「 一 柴 」 也 頗 算 新 鮮 , 捨 棄 了 平 時 爛 仔 CID / 西 裝 亞 SIR 的 死 板 角 色 , 同 時 飾 演 呂 頌 賢 兄 長 一 角 有 如 「 老 豆 教 仔 」 十 分 「 抵 死 」 若 換 由 林 尚 義 相 信 效 果 更 佳 。

差 勁 之 處 - 故 事 連 貫 性 奇 差 , 若 崇 尚 江 湖 片 的 朋 友 , 還 是 別 看 了 吧 ! 簡 直 像 套 胡 鬧 劇 。 講 到 教 育 意 義 , 倒 有 一 點 點 的 , 說 明 黑 社 會 背 後 的 笑 話 , 像 一 些 平 時 慣 演 社 團 大 哥 的 大 傻 哥 、 兆 基 、 陳 惠 敏 都 是 淡 淡 描 寫 ; 而 吳 毅 將 飾 演 的 縮 骨 兼 歪 咀 江 湖 大 佬 更 是 過 份 造 作 ; 許 多 女 角 如 葉 佩 雯 、 張 東 琳 及 羅 蘭 都 佔 戲 份 不 多 。

猛 人 - 李 修 賢 , 呂 頌 賢 , 張 耀 揚


文: Eagle