Cinespot 動 映 地 帶
Facebook
Share |
h t t p : / / w w w . c i n e s p o t . c o m /
   
 

| 香 港 電 影 評 論 目 錄 |

橫 財 就 手
Windfall Profits?


評 分: 2/10
年 份: 2002
片 種: 喜 劇
導 演: 黎 子 寧
演 員: 張 達 明 , 張 錦 程 , 任 港 秀 , 羅 家 英 , 呂 珊
購 買 此 片 VCD/DVD

Windfall Profits
又 是 中 大 電 影 工 作 室 的 DV 電 影 系 列 , 又 是 聚 集 一 眾 演 員 大 演 柴 娃 娃 鬧 劇 之 作 , 不 同 的 只 是 他 們 今 次 找 來 搞 笑 高 手 張 達 明 、 羅 家 英 和 張 錦 程 坐 陣 , 才 勉 強 吸 引 到 筆 者 一 看 此 片 。

和 DV 《 陰 陽 路 》 系 列 不 一 樣 之 處 , 是 編 導 以 16:9 的 格 式 去 拍 攝 此 片 , 務 求 能 加 強 電 影 感 , 惜 全 片 無 論 分 鏡 、 剪 接 和 場 景 等 都 非 常 電 視 化 , 加 上 非 常 胡 鬧 無 謂 的 劇 情 , 完 全 像 是 電 視 處 境 喜 劇 的 某 一 集 數 , 用 不 用 16:9 也 無 分 別 。

此 片 故 事 簡 單 胡 鬧 , 無 甚 驚 喜 , 一 切 盡 在 意 料 之 內 , 而 且 最 不 堪 的 是 , 全 片 不 少 笑 料 都 是 抄 雜 之 作 , 如 抄 《 麥 兜 故 事 》 的 快 餐 笑 話 便 令 人 吃 不 消 , 其 餘 如 把 《 少 林 足 球 》 和 《 嫁 個 有 錢 人 》 等 的 對 白 照 抄 也 實 在 令 人 對 編 導 黎 子 寧 的 所 作 所 為 不 屑 一 顧 。

筆 者 之 所 以 為 此 片 打 兩 個 讚 , 完 全 是 因 為 演 員 的 表 現 。 在 極 度 不 濟 的 劇 本 下 , 張 達 明 和 張 錦 程 等 仍 能 集 中 精 神 演 出 , 交 出 合 格 的 表 現 , 已 經 算 是 難 能 可 貴 , 加 上 任 港 秀 的 落 力 賣 肉 騷 身 材 , 看 來 除 此 外 也 找 不 到 此 片 的 其 他 吸 引 力 了 。

除 非 你 是 張 達 明 的 忠 實 擁 躉 , 又 或 者 想 以 此 片 為 反 面 教 材 學 習 使 用 DV 拍 攝 電 影 的 效 果 , 否 則 實 不 值 一 睇 。


文: Kantorates